Zwierzęta chamy

Top 10: całkowite zezwierzęcenie!

Od wieków życie ludzi przeplata się z życiem zwierząt. Czasami jest to egzystencja bez wybuchów (wsi spokojna, wsi wesoła), czasami jednak w zwierzętach budzą się instynkty, które popychają je do działań niecnych i niewyobrażalnych. I co wtedy ma zrobić człowiek? Zgodzić się potulnie (jak baranek) lub walczyć! Najczęściej jednak nie może zrobić nic. W redakcji […]